ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Đây là trang web giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. 
Không có form mẫu đặt hàng về sản phẩm và dịch vụ trên website này. Quý khách nên gọi điện thoại trước để có được cung cấp thông tin mới nhất, sau đó việc mua bán nên theo cách giao dịch trực tiếp.
Chúng tôi, người chủ website hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc giao dịch của quý khách.

Các quảng cáo có trên website là do Google cung cấp, chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào nội dung quảng cáo do Mạng quảng cáo cung cấp.
ĐANG ONLINE: 107 NGƯỜI